IP Phone

อุปกรณ์เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทั่วไป บางรุ่นมีปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษที่กำหนดคำสั่งเองได้ สำหรับบางรุ่นมีความสามารถเพิ่มเติมที่มากกว่าประเภทอื่นได้แก่ สั่งการโทรออกผ่าน browser ได้ (URL) เช่น คลิกเพื่อให้ระบบโทรออกให้ ลดความผิดพลาดในการกดปุ่ม หรือซ่อนหมายเลขโทรออก แก้ไขคำสั่งของปุ่มที่แสดงบนหน้าจอได้ (XML Browser) เพื่อให้สามารถกดปุ่มเพื่อสั่งระบบได้ตามคำสั่งที่ต้องการ

 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

05/08/2016

SIP-T48G

05/08/2016

SIP VP-T49G

05/08/2016

SIP-T19P E2

05/08/2016

SIP-T27P

05/08/2016

SIP-T29G

Technology Support By