เกี่ยวกับ Voice Works

Voice Works บริษัทในเครือ Poise Technology ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต (IP Communication / Unified Communication) ในรูปแบบ Voice over IP (VoIP) และ Video เรามุ่งมั่นเสนอการสื่อสารสำหรับบริษัทที่ต้องการวัดผลทีมงาน เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริการ Call Center / Contact Center หรือ Field Sale / Support ตอบสนองการให้บริการทางโทรศัพท์ chat และช่องทางอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย การประเมินผลการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพ ระบบช่วยให้ทีมงาน Tele-Sales, Tele-Marketing หรือ Help Desk สามารถให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการให้บริการ

ภายในระบบประกอบด้วยโมดุลต่างๆ ที่ทำงานเชื่อมต่อกันหลากหลาย เช่น
• Interactive Voice Response : IVR
• Automatic Call Distribution : ACD
• Voice Recording Unit : VRU
• Computer Telephony Integration : CTI

นอกจากนี้ Solution ที่เสนอสามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารอื่นๆ ซึ่งได้แก่
• ชุมสายโทรศัพท์ อนาล็อค-ดิจิตอล-IP (Public Switch Telephone Network : PSTN / VoIP Trunk)
• โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
• โครงข่ายข้อมูล และอินเตอร์เน็ท (Data Network & Internet)
• ระบบการสื่อสารของผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Microsoft Team, Skype for Business, Zoom
• ด้วยระบบที่เชื่อมต่อทุกโครงข่ายช่วยให้สามารถติดต่อถึงปลายทางได้เหมาะสม ประหยัด และทุกสถานที่

ทางบริษัทยังมี Solution อีกหลายส่วนที่สามารถช่วยพัฒนาธุรกิจ ทั้งเป็นลักษณะที่ติดตั้ง ณ สำนักงานของลูกค้า (On-premise) และบริการรายเดือนบน Cloud เช่น
+ CRM Web application ที่ให้การบริการตอบสนองกับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ติดตามและประเมิน
+ Cloud Sale Office Web application
+ Room video conference solution อุปกรณ์วิดีโอสำหรับระบบห้องประชุม ทำงานร่วมกับ Zoom หรือ Microsoft Team ได้
+ Employee Monitoring Solution ระบบเก็บประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน สำหรับเครื่องที่สาขา หรือทีมงาน Work from home
+ Auto Dialing Service บริการส่งเสียงอัตโนมัติไปยังหมายเลขปลายทางจำนวนมาก เช่น แจ้งเตือนชำระค่าบริการ เตือนการประชุม
+ AI Chatbot ระบบตอบข้อความอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าที่สนใจ มีคำถาม สามารถเชื่อมต่อกับ LINE OA และ Facebook Messenger ได้ Top